© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021 Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie kerkrentmeester
Begroting
Rekening
Rekening
2021
2021
2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
20.800
20904
23861
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
0
28
0
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
0
0
0
Bijdragen van leden en anderen
24.535
24.843
29.176
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
0
800
0
Totaal baten A
45.335
46.547
53.065
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
6.300
9.431
7.395
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen
0
1.005
1.009
Afschrijvingen onroerende zaken, inventaris
0
0
0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
31.500
28.019
26.400
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
1.730
751
1.133
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
2.065
2.444
2.130
Salarissen en vergoedingen
3.544
2.315
2.480
Kosten beheer, administratie en archief
2.300
1.095
8.141
Rentelasten/bankkosten
838
775
591
Totaal lasten A
48.277
45.835
49.285
Operationeel resultaat (A)
-2.942
712
3.780
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
0
46.812
8.213
Incidentele lasten
0
-3.459
-3.034
Incidentele baten en lasten (B)
0
43.353
5.179
Resultaat verslagjaar (A+B)
-2.942
44.065
8.959
Kerkrentmeester